Welkom op de website van Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken.


Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken stelt zich ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, in de nabije woonomgeving van onze leerlingen. Zo is ons streven in elke wijk, of in elk dorp van ons voedingsgebied een protestant christelijke school in stand te houden. Onze scholen werken waar mogelijk samen met andere scholen en voorzieningen in de wijk, of het dorp, zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en weldenkende leden van onze samenleving, gesteund en gevoed door een normbesef en waarden op basis van het protestant christelijke gedachtengoed.

Ik heet u van harte welkom en wens u een plezierige en informatieve tocht door onze websites!

Arjen van Duijvenbooden,  voorzitter College van Bestuur.

Klik op het tabblad scholen (of onderstaande link) om de websites van onze 16 scholen in het Groene Hart te bezoeken.

Tabblad scholen


Lees ons meerjarenbeleid 2015-2020