Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten. Daarom stellen we hen en de directeuren graag in staat om in een inspirerende en motiverende omgeving hun werk te doen als professionals. De kwaliteit van het onderwijs op vrijwel al onze scholen is goed. Dat blijkt onder andere uit de beoordelingen van de Onderwijsinspectie, die het onderwijs op 15 van de 16 scholen ‘voldoende’ noemt. Eén van onze scholen, Park en Dijk in Gouda, kreeg enkele jaren achtereen het predicaat ‘Excellente school’. We werken met een kwaliteitsbeleidsplan om de uitvoering van onze strategische beleidsuitspraken te toetsen op kwaliteit.

SPDCA

Om de kwaliteit van het beleid stichtingbreed te monitoren en waarborgen, hanteren we de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).
We zullen aan de gebruikelijke cyclus PDCA steeds vaker de S van ‘Study’toevoegen, om een plan meer onderbouwd na onderzoek te gaan uitvoeren. Zo willen we de onderzoeksmatige werkwijze binnen De Vier Windstreken bevorderen.