Heeft u vragen?

Stuur dan een mail naar info@d4w.nl

 

ANBI-verklaring

Wilt u onze doelstelling steunen door middel van een financiële bijdrage, dan kan uw gift of legaat onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Stichting PCPO De Vier Windstreken staat geregistreerd als een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

 Anbi-verklaring