Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken met ons, vul dan onderstaand formulier in.

Overige vragen en reacties

Andere vragen en reacties zijn welkom via de mail: info@d4w.nl

ANBI-verklaring

Wilt u onze doelstelling steunen door middel van een financiële bijdrage, dan kan uw gift of legaat onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Stichting PCPO De Vier Windstreken staat geregistreerd als een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Klik hier voor de ANBI-verklaring.

Indienen facturen

D4W verwerkt inkomende facturen volledig digitaal.

Wij verzoeken u om facturen voor aan de stichting D4W verleende diensten of geleverde producten per mail te sturen aan facturen@d4w.nl.

Wij verzoeken u de facturen aan te leveren in PDF – format en op de facturen te vermelden:

  • De naam van de school of het organisatie – onderdeel voor wie u goederen heeft geleverd of diensten heeft verricht;
  • Uw leveranciersgegevens (NAW, BTW nummer, KvK, IBAN);
  • Specifieke gegevens zoals vermeld in de aan u verstrekte opdracht (bijvoorbeeld projectnummer, verplichtingennummer, kostendrager en termijn).

Via de routing in onze systemen komt de factuur dan op de juiste plek binnen De Vier Windstreken terecht en doorloopt de factuur de juiste controles, zodat wij vervolgens de betaling van de factuur snel kunnen doen.