Identiteitsbeleid

Iedereen is welkom op onze scholen. Kinderen mogen zijn wie ze zijn en hoe ze zijn. Door een sfeer van sociale en fysieke veiligheid te creeren kunnen zij zich optimaal ontwikkelen in hun zijn. 

We zijn een open christelijke onderwijsorganisatie en verwachten van medewerkers, kinderen en ouders een open houding waarin er respect is voor onze christeiljke identiteit en deze ook mee willen uitdragen. Ons gezamenlijk fundament zijn de waarden en normen uit de Bijbel en het voorbeeld dat Jezus zelf geeft in hoe hij omgaat met de mensen om zich heen. Daarbij heeft hij ons laten zien dat het ontwikkelen van talenten heel belangrijk is en daaraan willen we betekenis geven in onze scholen en onze organisatie. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar onze koers die hiernaast te vinden is.