Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten. Daarom stellen we hen en de directeuren graag in staat om in een inspirerende en motiverende omgeving hun werk te doen als professionals. De kwaliteit van het onderwijs voldoet op al onze scholen aan de eisen van de inspectie. SBO Park en Dijk in Gouda, verdient al jaren achtereen het predicaat ‘Excellente school’ en de Nessevliet in Oud Verlaat en de Prins Alexander School in Waarder hebben bij het inspectiebezoek in februari 2017 hun inzet beloond gezien met een 'goed' van de inspectie. 
Alle scholen werken met een kwaliteitsbeleidsplan om de uitvoering van de strategische beleidsuitspraken te toetsen op kwaliteit. 

SPDCA

Om de kwaliteit van het beleid stichtingbreed te monitoren en waarborgen, hanteren we de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).
We zullen aan de gebruikelijke cyclus PDCA steeds vaker de S van ‘Study’toevoegen, om een plan meer onderbouwd na onderzoek te gaan uitvoeren. Zo willen we de onderzoeksmatige werkwijze binnen De Vier Windstreken bevorderen.