Onderwijskundige visie

Oog hebben voor elkaar betekent voor ons: elkaar zien, de ander welkom heten en elkaar ruimte geven om te mogen worden wie we zijn, waarbij onze talenten tot bloei komen. We leren kinderen dat het belangrijk is dat ze naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. We werken daarbij met een positief mensbeeld als uitgangspunt. Iedereen is uniek. Fouten maken mag, daar leren we van en dat draagt bij tot de ontwikkeling van kinderen. Kwetsbaarheid tonen is goed en kan door het veilige klimaat dat wij binnen onze organisatie en scholen bieden. Als we oog hebben voor elkaar en er mogen zijn zoals we zijn, betekent dit ook dat we onze kinderen leren omgaan met diversiteit. Onze onderwijskundige visie vindt zijn basis in de basisbehoeften van ieder mens, namelijk de behoefte aan 'autonomie, relatie en competentie' (ontleend aan Luc Stevens, Zin in school). Lees hier meer over in onze strategische koers. Deze vindt u hiernaast