Organisatiebeleid

Iedereen die bij onze stichting en scholen betrokken is, moet alert zijn op kwaliteit en brede inzetbaarheid. Op elk niveau van de organisatie staat talent ten dienste van talent. Leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, directeuren, beleidsmedewerkers, de leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht – allen zetten zich optimaal in voor hun rol en werk. De taken van deze betrokkenen zijn afgebakend. Belangrijk is dat zij allen óók leren, net als de leerlingen. We participeren daarvoor in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling met andere besturen en opleidingsscholen. Voor schoolteams zijn er bijvoorbeeld leerwerkgemeenschappen, ingesteld door de directeuren. Voor directeuren zijn er themavergaderingen en studietweedaagsen.

We gaan na of fusie of federatie mogelijk is met een aantal relaties in de regio, om sterker te staan en verantwoord het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe ontwikkelingen. In 2018 moet duidelijk zijn of schaalvergroting de positie van De Vier Windstreken versterkt en met welke partners we deze schaalvergroting kunnen realiseren. Ons marketingbeleid moet voor een stevige positie in de regio zorgen.