Beleid op ouderbetrokkenheid

Van oudsher speelt ouderbetrokkenheid een grote rol in het christelijk onderwijs. Een aantal van onze scholen is – soms meer dan 125 jaar geleden – opgericht door betrokken ouders. Binnen De Vier Windstreken is er royale en betekenisvolle ouderbetrokkenheid mogelijk, waardoor de verschillen tussen onze scholen (de ‘couleur locale’) zoveel mogelijk intact gehouden wordt. Veel van onze scholen heeft een schoolraad, die bestaat uit ouders waarvan de kinderen op onze scholen zitten. De schoolraad is een klankbord voor de directeur, zij zijn de oren en de ogen in de wijk of het dorp waar de school staat. Hierbij valt te denken aan de christelijke identiteit, maar ook aan de ‘eigenheid’ van een school en de kwaliteit van het onderwijs dat op school wordt gegeven. Dit adviesorgaan voor de directie van de school weet als geen ander wat er gaande is rond de school en in de woonomgeving.

Ook kunnen ouders incidenteel helpen op school, of structureel meedoen in de oudercommissie of -raad, en het schoolbeleid beïnvloeden in de medezeggenschapsraad. 

Educatieve partners

Bovenal is de belangstelling van ouders voor het onderwijs onmisbaar. Ouders worden gezien als educatieve partners voor het onderwijs aan hun kind.

Social Schools

Alle scholen van De Vier Windstreken maken gebruik van Social Schools. Dit is een veilig, afgesloten en interactief communicatieplatform waarop ouders en school met elkaar kunnen communiceren over het onderwijs en de activiteiten op school.