Ouderbetrokkenheid

Van oudsher speelt ouderbetrokkenheid een grote rol in het christelijk onderwijs. Een aantal van onze scholen is – soms meer dan 125 jaar geleden – opgericht door betrokken ouders. Binnen De Vier Windstreken is er royale en betekenisvolle ouderbetrokkenheid mogelijk, waardoor de verschillen tussen onze scholen (de ‘couleur locale’) zoveel mogelijk intact gehouden wordt. V

Ook kunnen ouders incidenteel helpen op school, of structureel meedoen in de oudercommissie of -raad, en het schoolbeleid beïnvloeden in de medezeggenschapsraad. 

 

Social Schools

Alle scholen van De Vier Windstreken maken gebruik van Social Schools. Dit is een veilig, afgesloten en interactief communicatieplatform waarop ouders en school met elkaar kunnen communiceren over het onderwijs en de activiteiten op school.