Personeels- en leiderschapsbeleid

Alle leerkrachten zijn in 2020 geregistreerd in het Lerarenregister, en alle directeuren in het schoolleidersregister. Daarmee verplichten wij onszelf om onze bekwaamheden up-to-date te houden.

De kwaliteit van de leerkracht voor de klas bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs. Ook onze leerkrachten mogen hun talenten ontwikkelen. Ze leren mee met de kinderen, ze leren intern van elkaar als collega’s en extern van experts via scholing.

We gaan excellente leerkrachten en schoolleiders als zodanig erkennen. Ons streven is erop gericht dat in 2020 80 procent van de leerkrachten als excellent te boek staat.

Een gesprekscyclus, bestaande uit ontwikkelgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, zorgt voor de borging van de ontwikkeling van alle medewerkers. Elke leerkracht krijgt een scholingsbudget en houdt een bekwaamheidsdossier bij.

Op onze scholen heerst een open en innovatieve cultuur, er is ruimte voor onderzoek en verantwoorde experimenten. De schoolleiders brengen gedeeld leiderschap in de praktijk.

Mobiliteit binnen onze stichting – verandering van school – is ook gericht op talentontwikkeling en het delen van expertise

Meer informatie

We lichten ons personeels- en leiderschapsbeleid uitvoeriger toe in ons strategisch meerjarenbeleidsplan ‘Talent voor talent’ (2015-2020). Zie hiernaast.