Personeelsbeleid: samen leren en ontwikkelen

De kracht van onze organisatie ligt erin dat 1 + 1 niet gelijk is aan 2, maar nog groter kan zijn als we de meerwaarde van samen leren weten te benutten. Het is van belang dat we weten welke expertise we in huis hebben en deze vervolgens benutten voor het grotere geheel. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Hierin investeren heeft voor ons de komende jaren grote prioriteit. 

Met elkaar gaan we in gesprek over hoe het profiel van Een D4W-medewerker eruitziet. Zo weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt en welke professionaliseringsslag er gemaakt moet worden. We zetten niet alleen in op talentontwikkeling bij kinderen, maar ook bij medewerkers. 

Mobiliteit binnen onze stichting – verandering van school – is ook gericht op talentontwikkeling en het delen van expertise

We lichten ons personeelsbeleid uitvoeriger toe in onze strategische koers hiernaast.