GMR

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komen de belangen van ouders en leerkrachten op stichtingsniveau samen. De bestuurder is adviseur van de GMR
De GMR heeft over diverse onderwerpen met bovenschools belang, zoals het Bestuursformatieplan, instemmings- of adviesbevoegdheid en krijgt van het College van Bestuur (CvB) informatie over diverse beleidsonderwerpen.

De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten, elke school heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de GMR. De GMR van D4W werkt vanuit goede relaties met het CvB en de Raad van Toezicht mee aan verbetering van het onderwijs en de D4W organisatie. De GMR vergadert zo’n 8-9 keer per jaar.

De GMR vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen op de agenda staan. Dit wordt dan op de agenda aangegeven. De vergaderdata van de GMR zijn hiernaast vermeld. Er wordt vergaderd op het Stafbureau van D4W (Heuvellaan 2 in Gouda).

De voorzitter van de GMR is Jerry van de Leur. U kunt de GMR bereiken via het email adres gmr@d4w.nl.