GMR

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komen de belangen van ouders en medewerkers op stichtingsniveau samen. De bestuurder is adviseur van de GMR 
De GMR heeft over diverse onderwerpen met bovenschools belang, zoals het Bestuursformatieplan, instemmings- of adviesbevoegdheid en krijgt van het College van Bestuur (CvB) informatie over diverse beleidsonderwerpen.

De GMR bestaat uit ouders en medewerkers, elke school heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de GMR. De GMR van D4W werkt vanuit goede relaties met het CvB en de Raad van Toezicht mee aan verbetering van het onderwijs en de D4W organisatie. De GMR vergadert zo’n 8-9 keer per jaar.

De GMR vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen op de agenda staan. Dit wordt dan op de agenda aangegeven. De vergaderdata van de GMR zijn hiernaast vermeld. Er wordt vergaderd op het Bestuursbureau van D4W (Nieuwe Gouwe westzijde 1 in Gouda).

De voorzitter van de GMR is Lucia Liefaart. U kunt de GMR bereiken via het email adres gmr@d4w.nl.