Kengetallen

Voor meer informatie t.a.v. kengetallen over scholen, leerlingen, medewerkers en financiële kengetallen verwijzen wij u naar www.scholenopdekaart.nl (zoek in het schoolvenster van een van onze scholen of ga naar bedrijfsvoering) en www.onderwijsinspectie.nl