Korte geschiedenis

De Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken is opgericht op 1 augustus 2000 door acht besturen, die in de regio Groene Hart 14 scholen voor protestants-christelijk primair onderwijs en 1 school voor protestants-christelijk speciaal basisonderwijs in stand hielden. 

Op 1 augustus 2000 hebben de besturen van deze verenigingen hun scholen en alle bezittingen overgedragen aan de nieuwe stichting. Vervolgens zijn de meeste verenigingen opgeheven. 

Op 1 januari 2008 werd de stichting uitgebreid met 3 scholen van CNS Bodegraven. Op augustus zijn twee scholen in Moordrecht gefuseerd tot één school: PCB Meester Lalleman. Op 1 augustus 2016 is De Vier Windstreken samen met drie andere besturen een kindcentrum in de nieuwe Goudse wijk Westergouwe gestart.

In de periode van 2008 tot 2010 heeft het algemeen bestuur zich ontwikkeld tot een bestuur op hoofdlijnen, waarbij steeds meer bevoegdheden aan de algemeen directeur werden gemandateerd. In de loop van 2010 heeft het bestuur de scheiding van bestuur en toezicht voorbereid door het instellen van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De wijziging van de statuten van de stichting is op 1 juli 2011 geëffectueerd. Met ingang van 1 augustus 2011 werd de algemeen directeur benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur en werd het bestuur getransformeerd naar een Raad van Toezicht.