Korte geschiedenis

De Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken is opgericht op 1 augustus 2000 door acht besturen, die in de regio Groene Hart 14 scholen voor protestants-christelijk primair onderwijs en 1 school voor protestants-christelijk speciaal basisonderwijs in stand hielden. 

Op 1 augustus 2000 hebben de besturen van deze verenigingen hun scholen en alle bezittingen overgedragen aan de nieuwe stichting. Vervolgens zijn de meeste verenigingen opgeheven. 

Op 1 januari 2008 werd de stichting uitgebreid met 3 scholen van CNS Bodegraven. Op augustus zijn twee scholen in Moordrecht gefuseerd tot één school: PCB Meester Lalleman. Op 1 augustus 2016 is De Vier Windstreken samen met drie andere besturen een kindcentrum in de nieuwe Goudse wijk Westergouwe gestart.