Missie en visie

Missie

We zijn een professionele organisatie die vanuit de drie christelijke grondwaarden, Geloof, Hoop en Liefde, kinderen begeleidt naar hun  toekomst. We helpen hen competenties te ontwikkelen om op grond van deze waarden een bijdrage te leveren aan de toekomstige maatschappij.

Kernwaarden zijn daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier. Deze waarden kenmerken ook ons handelen binnen De Vier Windstreken.

Visie

Ieder mens is uniek en in ieder kind schuilen unieke talenten. Onze leerkrachten verstaan de kunst om deze talenten aan te spreken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, die ieder naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving. Vanuit deze visie accepteren en waarderen we elkaar met respect voor ieders eigenheid.

In onze scholen werken talentvolle leerkrachten en talentvolle leerlingen gezamenlijk aan een betekenisvolle toekomst!