Nieuwsberichten


Nieuwe strategische koers voor De Vier Windstreken

Op 15 januari 2020 is tijdens de inspiratiemiddag de nieuwe strategische koers voor De Vier Windstreken gepresenteerd. De koers is heel mooi verbeeld in een plaat die binnenkort op alle scholen komt te hangen. Daarnaast is de nieuwe koers te vinden onder de downloads op onze website.

IMG-0704.JPG

Nieuwe basisschool en kinderopvang Koningskwartier in Zevenhuizen opent voor het eerst haar deuren

Voor kinderen in het Koningskwartier in Zevenhuizen was het een spannende dag. Zij mochten op 2 september voor het eerst naar het nieuwe integrale kindcentrum. Er is gestart met opvang van baby's tot peuters en met twee klassen van groep 1 tot groep 5. Na schooltijd hebben ouders de mogeiljkheid gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. Het kindcentrum Koningskwartier is een samenwerking van schoolbestuur De Vier Windstreken, schoolbestuur De Groeiling en Stichting Quadrant kindercentra. 

Foto start Koningskwartier.jpg

Nieuwe statuten

Op maandag 8 juli jl. zijn de nieuwe statuten van De Vier Windstreken ondertekend bij de notaris. Deze nieuwe statuten geven ons de ruimte om bijvoorbeeld een interconfessionele school te beginnen, zoals in Koningskwartier. 

Ondertekening-statutenD4W.jpg