Nieuwsberichten


Nieuwe strategische koers voor De Vier Windstreken

Op 15 januari 2020 is tijdens de inspiratiemiddag de nieuwe strategische koers voor De Vier Windstreken gepresenteerd. De koers is heel mooi verbeeld in een plaat die binnenkort op alle scholen komt te hangen. Daarnaast is de nieuwe koers te vinden onder de downloads op onze website.


De Goede Herderschool start in samenwerking met Stichting Quadrant een kindcentrum

Directeur Elske van Leeuwen: Op de basisschool werken we hard om de kinderen een stevige basis te geven voor hun toekomst. Met de combinatie van onderwijs en opvang kunnen we dit werk verbreden en samenwerken aan de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kidneren van 0 tot en met 12 jaar. Opvang en onderwijs vullen elkaar dan aan, binnen dezelfde pedagogisch veilige omgeving. In de toekomst willen we dit doen met 1 team van medewerkers, waarin zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers werkzaam zijn. 


Benoeming nieuwe directeur Da Costaschool

Per 1 augustus 2020 is Joke Pater benoemd tot directeur van de Da Costaschool. Joke Pater is geen onbekende op de Da Costaschool. De afgelopen maanden fungeerde zij, sinds het vertrek van de vorige directeur al als interim directeur. Joke zegt over de Da Costaschool: ‘Ik heb heel veel zin in het werken op de Da Costaschool. In de afgelopen tijd heb ik een betrokken team gezien dat graag het beste wil voor alle kinderen die op onze school zitten. Ik wil in de rol van directeur graag een bijdrage aanleveren aan de verdere ontwikkeling van de school’. Joke Pater is op dit moment nog directeur van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder. Voor de Prins Willem-Alexanderschool is inmiddels een interim directeur benoemd. Ook is de procedure gestart voor het werven van een nieuwe directeur, zodat zo snel mogelijk een nieuwe directeur kan worden benoemd in Waarder.