Nieuwsberichten


Doorstroomklas Het Lyceum

De doorstroomklas Het Lyceum is bedoeld voor leerlingen van De Vier Windstreken die cognitief al toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Zij krijgen een ochtend in de week les op Het Lyceum van De Goudse Waarden. Evelien Bastiaans is vanuit De Vier Windstreken aangesteld als coördinator van dit project. Zij vertelt: "Dit schooljaar volgen de leerlingen de vakken wiskunde en Frans op vwo-niveau. Net als de brugklassers zien zij hun rooster op de roosterapp en staan hun cijfers in het leerlingvolgsysteem. Elke leerling heeft ook een juniorcoach, een leerling uit de bovenbouw van Het Lyceum. Deze juniorcoaches helpen de leerlingen uit de doorstroomklas bij hun huiswerk". De leerlingen die verdergaan naar de vwo-brugklas van Het Lyceum kunnen al in groep 8 twee vakken afsluiten en krijgen in de brugklas een aangepast lesprogramma. Bekijk ook het filmpje hiernaast!

Samen hebben we oog voor elke individuele leerling en bieden meer differentiatie in het onderwijs. We bieden drie verschillende kansklassen: taalkansenklas, doorstroomklas Het Lyceum en doorstroomklas Praktijkonderwijs.Strategische koers voor De Vier Windstreken

Wij hebben onze strategische koers op een mooie plaat samengevat. Daarnaast is de nieuwe koers te vinden onder de downloads op onze website.