Nieuwsberichten


Nieuwe basisschool en kinderopvang Koningskwartier in Zevenhuizen opent voor het eerst haar deuren

Voor kinderen in het Koningskwartier in Zevenhuizen was het een spannende dag. Zij mochten op 2 september voor het eerst naar het nieuwe integrale kindcentrum. Er is gestart met opvang van baby's tot peuters en met twee klassen van groep 1 tot groep 5. Na schooltijd hebben ouders de mogeiljkheid gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. Het kindcentrum Koningskwartier is een samenwerking van schoolbestuur De Vier Windstreken, schoolbestuur De Groeiling en Stichting Quadrant kindercentra. 

Foto start Koningskwartier.jpg

KC Goejanverwelle krijgt School op Seef certificaat

Op 24 september heeft wethouder Niezen aan het KC Goejanverwelle het School op Seef certificaat uitgereikt. Het KC Goejanverwelle heeft afgelopen jaar meegedaan aan een pilot rondom verkeersveiligheid en is er trots op dat ze nu het School op Seef label mogen dragen. 

SOS.png

Nieuwe statuten

Op maandag 8 juli jl. zijn de nieuwe statuten van De Vier Windstreken ondertekend bij de notaris. Deze nieuwe statuten geven ons de ruimte om bijvoorbeeld een interconfessionele school te beginnen, zoals in Koningskwartier. 

Ondertekening-statutenD4W.jpg