Nieuwsberichten


Nieuwe strategische koers voor De Vier Windstreken

Op 15 januari 2020 is tijdens de inspiratiemiddag de nieuwe strategische koers voor De Vier Windstreken gepresenteerd. De koers is heel mooi verbeeld in een plaat die binnenkort op alle scholen komt te hangen. Daarnaast is de nieuwe koers te vinden onder de downloads op onze website.


De Goede Herderschool start in samenwerking met Stichting Quadrant een kindcentrum

Het nieuwe kindcentrum is een samenwerking tussen De Goede Herderschool, als onderdeel van De Vier Windstreken, en Quadrant Kindercentra. Opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar komen samen in kindcentrum Wereldweijde.
De naam Wereldweijde verwijst zowel naar de oorsprong van De Goede Herderschool als naar de weidse omgeving waarin dit gedeelte van Bodegraven groeit, en waar ook de namen van de wijken Weijdeveld en Broekvelden naar verwijzen. Voor kinderen in deze wijken is het kindcentrum een veilige plek van waaruit de wereld wordt verkend. De opbouw van het logo vertelt ons dat we allemaal uniek zijn en onderdeel van deze wereld. In het kindcentrum is oog voor elk kind.


Benoeming nieuwe directeur Da Costaschool

Per 1 augustus 2020 is Joke Pater benoemd tot directeur van de Da Costaschool. Joke Pater is geen onbekende op de Da Costaschool. De afgelopen maanden fungeerde zij, sinds het vertrek van de vorige directeur al als interim directeur. Joke zegt over de Da Costaschool: ‘Ik heb heel veel zin in het werken op de Da Costaschool. In de afgelopen tijd heb ik een betrokken team gezien dat graag het beste wil voor alle kinderen die op onze school zitten. Ik wil in de rol van directeur graag een bijdrage aanleveren aan de verdere ontwikkeling van de school’. Joke Pater is op dit moment nog directeur van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder. Voor de Prins Willem-Alexanderschool is inmiddels een interim directeur benoemd. Ook is de procedure gestart voor het werven van een nieuwe directeur, zodat zo snel mogelijk een nieuwe directeur kan worden benoemd in Waarder.