Nieuwsberichten


Kindcentrum Koningskwartier (Zevenhuizen)

Op 2 september starten we in samenwerking met De Groeiling en Stichting Quadrant Kindercentra een nieuw kindcentrum in de nieuwbouwwijk Koningskwartier in Zevenhuizen. Het is mooi om te zien dat de tijdelijke huisvesting steeds meer vorm begint te krijgen. De voorbereidingen voor de permanente bouw gaan ook al snel van start. Mooi om met betrokken samenwerkingspartners in korte tijd zo'n mooie combinatie van onderwijs en kinderopvang te mogen neerzetten.

PHOTO-2019-07-04-14-05-33.jpg

Strategische sessies

In de afgelopen weken zijn verschillende strategische sessies georganiseerd waarbij medewerkers, ouders, leerlingen, leden van de Raad van Toezicht en externen mee hebben kunnen denken over de bouwstenen voor ons nieuwe strategische beleidsplan. Het waren mooie sessies, waarbij alleen al de gesprekken met elkaar heel waardevol waren. Leerlingen hebben ons ook hele waardevolle ideeën meegegeven.

IMG_6956-2.jpg

Nieuwe statuten

Op maandag 8 juli jl. zijn de nieuwe statuten van De Vier Windstreken ondertekend bij de notaris. Deze nieuwe statuten geven ons de ruimte om bijvoorbeeld een interconfessionele school te beginnen, zoals in Koningskwartier. 

Ondertekening-statutenD4W.jpg