Nieuwsberichten


Nieuwe strategische koers voor De Vier Windstreken

Op 15 januari 2020 is tijdens de inspiratiemiddag de nieuwe strategische koers voor De Vier Windstreken gepresenteerd. De koers is heel mooi verbeeld in een plaat die binnenkort op alle scholen komt te hangen. Daarnaast is de nieuwe koers te vinden onder de downloads op onze website.

IMG-0704.JPG

Nieuwe basisschool en kinderopvang Koningskwartier in Zevenhuizen opent voor het eerst haar deuren

Voor kinderen in het Koningskwartier in Zevenhuizen was het een spannende dag. Zij mochten op 2 september voor het eerst naar het nieuwe integrale kindcentrum. Er is gestart met opvang van baby's tot peuters en met twee klassen van groep 1 tot groep 5. Na schooltijd hebben ouders de mogeiljkheid gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. Het kindcentrum Koningskwartier is een samenwerking van schoolbestuur De Vier Windstreken, schoolbestuur De Groeiling en Stichting Quadrant kindercentra. 

Foto start Koningskwartier.jpg

Benoeming nieuwe directeur Da Costaschool

Per 1 augustus 2020 is Joke Pater benoemd tot directeur van de Da Costaschool. Joke Pater is geen onbekende op de Da Costaschool. De afgelopen maanden fungeerde zij, sinds het vertrek van de vorige directeur al als interim directeur. Joke zegt over de Da Costaschool: ‘Ik heb heel veel zin in het werken op de Da Costaschool. In de afgelopen tijd heb ik een betrokken team gezien dat graag het beste wil voor alle kinderen die op onze school zitten. Ik wil in de rol van directeur graag een bijdrage aanleveren aan de verdere ontwikkeling van de school’. Joke Pater is op dit moment nog directeur van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder. Voor de Prins Willem-Alexanderschool is inmiddels een interim directeur benoemd. Ook is de procedure gestart voor het werven van een nieuwe directeur, zodat per 1 oktober a.s. een nieuwe directeur kan worden benoemd in Waarder. 

Foto Joke Pater.png