Openheid

Onze scholen staan open voor alle kinderen en hun ouders die het christelijk karakter van de scholen en de daaraan verbonden waarden respecteren. Van onze leerkrachten vragen we vakmanschap en kennis van de Bijbelse verhalen en waarden en de competentie deze authentiek en betekenisvol te kunnen overdragen aan de leerlingen. Van onze leidinggevenden verwachten we een inspirerende en coachende houding van waaruit zij de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen en bewaken en de identiteit zichtbaar kunnen maken in de context van hun scholen. Het bestuur faciliteert de voorwaarden die nodig zijn om geïnspireerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren.