Profiel

Stichting PCPO De Vier Windstreken is het bestuur van vijftien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in het Groene Hart. Het betreft zeventien locaties in de gemeenten Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Oudewater.

De Vier Windstreken zet zich in voor thuisnabij, toekomstgericht, kwalitatief goed onderwijs. We geven aan dit onderwijs vanuit onze christelijke levensvisie een meerwaarde.

In onze scholen werken 400 talentvolle leerkrachten (200 fte) en 2.800 leerlingen met hún talenten samen aan een betekenisvolle toekomst. Bestuur, schoolleiders en scholen worden op ons stafbureau ondersteund door 11 medewerkers.

Talenten ontwikkelen

Onze leerkrachten verstaan de kunst om de talenten van leerlingen aan te spreken. Zo ontwikkelen deze zelf hun talenten en groeien uit tot mooie mensen, die naar vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving.

De voedingsstof voor deze groei wordt gevormd door openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier, onze kernwaarden. Deze kernwaarden kenmerken het handelen binnen onze stichting.

Beleid tot 2020

Ons meerjarenbeleid hebben we verwoord in het plan ‘Talent voor talent’ (2015-2020).

Klik hiernaast voor de beknopte versie.

Klik hiernaast voor de integrale versie.