Sociale bewogenheid

Op scholen van De Vier Windstreken geven we aan de kinderen mee dat we niet alleen zorg dragen voor onszelf, maar ook voor anderen. Dit brengen we in de praktijk door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren die gericht zijn op duurzaamheid (bijvoorbeeld door deelname aan de warme truiendag), aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen.

Zo wordt er op alle scholen onder de noemer 'goede doelenpot', 'zendingsgeld' of 'schaal-van-samen-delen' voor goede doelen gespaard.
Daarnaast doet een aantal scholen mee aan de actie Schoenmaatjes of Actie4Kids, andere scholen weer aan de actie ‘Wij trekken aan de bel’ van  het Lilianefonds. Ook verzamelen kinderen op enkele scholen plastic doppen voor KNGF Geleidehonden of doen mee aan Wandelen voor Water.

Veel scholen onderhouden contacten met verzorgingstehuizen en gaan daar bijvoorbeeld één of meerdere keren per jaar met groepen kinderen zingen. 

Samen delen is niet alleen goed voor de goede doelen, maar ook voor onze kinderen. Het helpt mee om hen op te voeden tot verantwoordelijke wereldburgers. En de kinderen worden gestimuleerd om een vorm van naastenliefde, dichtbij en ver weg, in de praktijk te brengen.