Expertisecentrum Passtoe

Passtoe is het expertisecentrum van De Vier Windstreken en tevens werkzaam voor LEV, beiden stichtingen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Gouda en omstreken.  Passtoe stelt zich ten doel met elkaar passend onderwijs zo vorm te geven, dat het toepasbaar is voor elk kind.

Ons team kenmerkt zich door grote betrokkenheid en brede expertise.  Met veel enthousiasme en vanuit jarenlange onderwijservaring adviseren en ondersteunen wij scholen en ouders bij de ontwikkeling van leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken .  Wij werken met positief focus, handelingsgericht en vanuit een oplossingsgerichte benadering.

Passtoe heeft oog voor talent. Het is onze passie om de verbinding te zoeken met collega’s van de scholen, ouders en leerlingen en samen te werken aan de ontplooiing van ieders unieke mogelijkheden en kwaliteiten.

 

Passtoe

(Klik hierboven voor meer informatie)