Vier Keer Wijzer

De methode ‘Vier Keer Wijzer’ komt tegemoet aan deze uitgangspunten (thematische opzet en motiverend); onze school heeft dan ook voor deze methode gekozen. De theorie over meervoudige intelligentie is een belangrijk uitgangspunt bij Vier Keer Wijzer.

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties, te weten: ‘Doe’, ‘Taal’, ‘Getal’, ‘Samen’, ‘Ik’, ‘Kijk’, ‘Muziek’ en ‘Natuur’. Ieder mens bezit ze alle acht, maar heeft er vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop mensen leren, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten.

Kijk voor meer informatie op www.vierkeerwijzer.nl