Kindcentra

In 2015 is de eerste school van De Vier Windstreken, de Goejanverwelleschool te Gouda, omgevormd naar een Kindcentrum, waar kinderen van twee en een half jaar tot twaalf jaar terecht kunnen voor een doorgaand ontwikkelingsproces.

Per 1 augustus 2016 is in samenwerking met Stichting De Groeiling, Stichting Klasse en Kinderopvangorganisatie Quadrant het kindcentrum Westergouwe gestart.

In 2018 hopen we vijf Kindcentra te hebben.

We onderzoeken met welke onderwijs- en kinderopvangorganisaties we verregaand kunnen samenwerken. Waar mogelijk zullen we de relatie met Quadrant kinderopvang en met andere onderwijs stichtingen uitwerken tot een vorm van federatie of fusie.