Professionalisering

De Vier Windstreken is een ambitieus schoolbestuur. Het heeft als streven dat in 2017 alle onderwijskundige medewerkers geregistreerd zijn in beroepsregisters.

Ook moet er in dat jaar een dekkend systeem zijn van onderlinge kennisuitwisseling. Er is budget voor innovatie beschikbaar.

In 2020 is 80 procent van onze leraren als excellent aan te merken.