Stages en begeleiding

Voor de opleiding van zittend en nieuw personeel heeft De Vier Windstreken een overeenkomst met de Driestar in Gouda en met de Marnix Academie in Utrecht. Met beide opleidingsscholen vormen we een Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO).

De meeste scholen zijn gecertificeerd partner, wat inhoudt dat er op deze scholen een goed samenspel tussen mentoren, interne opleidingscoördinatoren en studenten is, waarbinnen studenten hun competenties kunnen ontwikkelen in een rijk gevarieerde praktijkomgeving.

Ook studenten aan andere lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo's) kunnen bij onze scholen solliciteren naar een stageplek.

Studenten SPW die onderwijsassistent of groepsondersteuner willen worden, zijn eveneens welkom voor een stage op onze scholen.